انجمن ارتقاء بهداشت روان ( ابر)- ساختار پایگاه
معرفی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

              

انجمن ارتقاء بهداشت روان
(( ابر))

به نام خدا

" اگر بهداشت روانی بخشی از بهداشت عمومی است، پس مسائل آن نیز باید به همان  شیوه ای  حل شود که مسائل بهداشت عمومی حل شده است."
 

" دکتر داوود شاه محمدی "

زندگینامه ی دکتر داوود شاه محمدی

دکتر داوود شاه محمدی در سال 1334 در تهران متولد شد. تحصیلات متوسطه را در دبیرستان جلوه و دوره پزشکی عمومی را در دانشگاه تهران گذراند. پس از فارغ التحصیلی به خدمت سربازی در استان گیلان رفت. در سال 1361 ازدواج کرد که ثمره آن دو دختر و یک پسر است.
در سال 1364 به عنوان دستیار رشته روانپزشکی مشغول فعالیت شد و پس از فراغت از دوره تحصیل، علیرغم وجود فرصت های مناسب شغلی به دلیل عشق و علاقه به نظام بهداشت به شهرکرد رفته و اولین برنامه اجرایی ادغام را در آن شهر هدایت و رهبری کرد.
وی سپس به تهران آمد و با پذیرش مسئولیت اداره بهداشت روان به گسترش تدریجی ادغام برنامه کشور پرداخت. وی مدت کوتاهی نیز در سمت مدیرکل مبارزه با بیماری های غیرواگیر خدمت کرد.
دکتر شاه محمدی در سال 1366 به عضویت هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران درآمد تا علاوه بر فعالیت اجرایی، بتواند نگرش خود را در آموزش دستیاری هم گسترش داده و  گامی زیربنایی در ارتقای سلامت روان کشور بردارد.
دکتر شاه محمدی قبل از عروجش در سانحه سقوط هواپیما، علاوه بر تدریس در دانشگاه علوم پزشکی ایران و انستیتو روانپزشکی تهران، در دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده های بهداشت و کارگاه های روش تحقیق به صورت میهمان تدریس می کردند.
 
 

مقدمه و تاریخچه انجمن ابر

انجمن ارتقاء بهداشت روان (ابر) سازمانی"مردم نهاد" است که با هدف ارتقاء سلامت روان جامعه پایه گذاری شده است .
این انجمن در زمستان 1381 بعد از فوت دکتر شاه محمدی که در 23 بهمن ماه سال 1380 به هنگام ماموریت اداری و در سانحه هواپیمای خرم آباد رخ داد، با هدف ارتقای سلامت روان جامعه و ادامه فعالیت های دکتر شاه محمدی توسط گروهی از همکاران ایشان تاٌسیس و در تاریخ 8/5/1384   ثبت قانونی گردید.
این انجمن در پی آن است تا به تسهیل و گسترش ارایه خدمات آموزشی و درمانی به بیماران و خانواده های آنها و همچنین آموزش عموم مردم و انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی، نسبت به ارتقاء سطح بهداشت روان و سلامت روانی جامعه به ویژه گروه های آسیب پذیر اقدام نماید.
 

 
 
     

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ارتقاء بهداشت روان ( ابر):
http://abrcharity.ir/find.php?item=1.58.13.fa
برگشت به اصل مطلب